Uerkwijze Uitgeverij Terpstra

Naar aanleiding van uw akkoord, ontvangt u een opdrachtbevestiging van Uitgeverij Terpstra per mail, of per post. Deze dient u getekend retour te zenden. Op de bevestiging staat de datum die met u wordt afgesproken voor het aanleveren van uw advertentie. Nadat het advertentiemateriaal is ontvangen, maakt Dekker Creatieve Media en Druk (tenzij anders afgesproken) uw advertentie op. Hiervoor worden geen kosten berekend. De advertentie prijs is inclusief de opmaak van uw advertentie.

U ontvangt  per e-mail een proefdruk die u desgewenst kunt wijzigen. Pas als u de advertentie heeft goedgekeurd wordt deze geplaatst in de uitgave. Wanneer alle materialen van betreffende uitgave zijn geaccordeerd, wordt de uitgave gedrukt en verspreid. Na de verspreiding ontvangt u een bewijsexemplaar met daarbij de factuur. In sommige gevallen zal Uitgeverij Terpstra u vragen de factuur 2 weken voor de druk al te mogen opsturen, met als reden daar de uitgeverij alles zelf moet voorfinancieren, maar dat gaat natuurlijk in overleg met de relatie.

WoonSpecial-6